HARMONOGRAM   DNIA MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA  NR 14 W LEGNICy

Prosimy przyprowadzać dzieci do przedszkola od godziny 6.30 do godziny 8.15

6.30 – 8.30 – CZAS OTWARTY
•    schodzenie się dzieci,
•    wspólne planowanie dnia (przygotowanie do zajęć edukacyjnych)
•    zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela,
•    ćwiczenia indywidualne-realizacja programów indywidualizacji..

8.30 – I śniadanie

9.30- 11.30 – CZAS ZADANIOWY
•    organizowanie różnorodnych form aktywności dziecka
( w cyklu tygodniowym)
-    zajęcia z zakresu : edukacji  gimnastycznej, plastycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej, polonistycznej, społecznej, technicznej.
-    wycieczki
-    zabawy ruchowe  w ogrodzie przedszkolnym.

10.30 – II śniadanie

11.30 – 12.30 – CZAS WARSZTATOWY
•    ćwiczenia sprawności praktycznej, intelektualnej,
•     kontynuowanie podjętych zadań czynnościowych,
•    zajęcia dodatkowe,
•    spacery

12.30  – obiad / zupa/

13.00 – 14.00 – CZAS RELAKSU

14.00 – obiad /drugie danie/

14.30 – 17.00 – CZAS OTWARTY
•    rozchodzenie się dzieci do domu,
•    ćwiczenia indywidualne, stymulacyjne, kompensacyjne,
•    zajęcia dodatkowe,
•    zabawy dowolne