Procedura rozpatrywania skarg

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Procedura korzystania z placu zabaw

Regulamin organizacji wycieczki