inne zajęcia edukacyjne:

  • Język angielski zgodnie z podstawą programową realizowany jest we  wszystkich grupach wiekowych.

ponadto:

  • Zajęcia  umuzyklniające przy pianienie  1 raz  w tygodniu dla wszystkich dzieci
  • Warsztaty logopedyczne odbywać się będą raz w tygodniu w części dla wszystkich dzieci oraz indywidualne dla dzieci wymagających korekcji wad wymowy.
  • ćwiczenia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci ze wskazaniami.
  • warsztaty plastyczne- sensomotoryka dla chętnych dzieci

Ponadto cyklicznie raz w miesiącu odbywają się spotkania z udziałem:

  • Muzyków z Filharmonii Zielonogórskiej ( koncerty, przedstawienia muzyczne)
  • Aktorami Teatrów ( spektakle lalkowe i kukiełkowe )