KADRA PEDAGOGICZNA Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Legnicy:

Lp. Stanowisko Imię i nazwisko Ukończona uczelnia Kwalifikacje
1.

dyrektor

nauczyciel dyplomowany

mgr Olga Wasylik - WSP Zielona Góra;
- UAM Poznań;
- UW (Wrocław);
- UG (Gdańsk)
- wychowanie przedszkolne;
- pedagogika specjalna;
- pedagogika ogólna;
- psychologiczna pomoc dzieciom i młodzieży z trudnościami,
- glottodydaktyka
- mediacje rodzinne
(mediator sądowy)
2.

nauczyciel dyplomowany

mgr Jadwiga
Stachura
- WSP Częstochowa

- wychowanie przedszkolne,
- edukacja wczesnoszkolna,

instruktor tańca

3. nauczyciel mianowany mgr Beata
Kwiatkowska
- WSM Legnica - wychowanie przedszkolne,
- edukacja wczesnoszkolna
4. nauczyciel dyplomowany mgr Danuta
Miśkiewicz
- DSW Wrocław - wychowanie przedszkolne,
- edukacja wczesnoszkolna
5. nauczyciel dyplomowany mgr Regina
Rutkowska
- UAM Poznań

- wychowanie przedszkolne,
- edukacja wczesnoszkolna

instruktor rekreacji ruchowej

6. nauczyciel kontraktowy mgr Tatiana Kopciał

- Uniwersytet Zielonogórski,

- Uniwersytet Wrocławski

- wychowanie przedszkolne,
- edukacja wczesnoszkolna,

-terapia pedagogiczna,

-niedostosowanie społeczne

7. nauczyciel mianowany mgr Małgorzata
Hofmańska
- WSM Legnica - wychowanie przedszkolne,
- edukacja wczesnoszkolna
8. nauczyciel mianowany  mgr Małgorzata Grygoś

 - UW Wrocław- Miedziowe Centrum Edukacji,

-Dolnośląska Szkoła Wyższa

-filozofia; edukacja przedszkolna,  
  – pedagogika opiekuńczo-
     wychowawcza,

- terapia pedagogiczna

 

Pracownicy obsługi i administracji:

Lp. Imię i nazwisko Zajmowane stanowisko
1 Elżbieta Szmidt  referent ds. żywienia
2  Żaneta Marciniak  pracownik techniczny
3  Janina Bator   pracownik techniczny
4  Mirosława Bartkowiak   pracownik techniczny
5  Maria Pawelec  pracownik techniczny
6 Joanna Nowak kucharka
7  Halina Moskwa  kucharka
8. Grzekorz Krejczman konserwator
9.  Lubomira Omelan pomoc nauczyciela