KADRA PEDAGOGICZNA Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Legnicy:

Lp. Stanowisko Imię i nazwisko Ukończona uczelnia Kwalifikacje
1.

dyrektor

nauczyciel dyplomowany

mgr Olga Wasylik - WSP Zielona Góra;
- UAM Poznań;
- UW (Wrocław);
- UG (Gdańsk)
- wychowanie przedszkolne;
- pedagogika specjalna;
- pedagogika ogólna;
- psychologiczna pomoc dzieciom i młodzieży z trudnościami,
- glottodydaktyka
- mediacje rodzinne
(mediator sądowy)
2.

nauczyciel dyplomowany

mgr Lidia Demusz

- WSP Zielona Góra

- UW Wrocław

UL Zielona Góra

- wychowanie przedszkolne,
- edukacja wczesnoszkolna,

- logopeda ogólny i kliniczny

 

3. nauczyciel mianowany mgr Beata
Kwiatkowska
- WSM Legnica - wychowanie przedszkolne,
- edukacja wczesnoszkolna
4. nauczyciel dyplomowany mgr Małgorzata Hofmańska - WSM Legnica - wychowanie przedszkolne,
- edukacja wczesnoszkolna
5. nauczyciel dyplomowany mgr Regina
Rutkowska
- UAM Poznań

- wychowanie przedszkolne,
- edukacja wczesnoszkolna

instruktor rekreacji ruchowej

6. nauczyciel mianowany mgr Tatiana Kopciał

- Uniwersytet Zielonogórski,

- Uniwersytet Wrocławski

- wychowanie przedszkolne,
- edukacja wczesnoszkolna,

-terapia pedagogiczna,

-niedostosowanie społeczne

7. nauczyciel dyplomowany mgr Małgorzata Grygoś

- UW Wrocław

- Miedziowe Centrum Edukacji

- DSW Wrocław

- filozofia;

- edukacja przedszkolna,

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;

- terapia pedagogiczna

8. nauczyciel dyplomowany  mgr D. Miśkiewicz

 - WSM Legnica

- wychowanie przedszkolne

- edukacja wczesnoszkolna

 

Pracownicy obsługi i administracji:

Lp. Imię i nazwisko Zajmowane stanowisko
1 Żaneta Marciniak  referent ds. żywienia
2  Lubomira Omelan  pracownik techniczny
3  Janina Bator   pracownik techniczny
4  Maria Dziamba  pracownik techniczny
5  Maria Pawelec  pracownik techniczny
6 Joanna Nowak kucharka
7  Halina Moskwa  kucharka
8. Wiesław Jedynak konserwator
9.  Agnieszka Kamińska pomoc nauczyciela