Zadania finalne do pracy wychowawczo-dydaktycznej w roku szkolnym 2018/2019 :

I.        Organizowanie dzieciom przestrzeni do praktycznych doświadczeń w samodzielnych wyborach, odpowiedzialnych zadaniach i skutecznym współdziałaniu według założeń        planu daltońskiego. Upowszechnianie atrakcyjnych ofert, skutecznych środków edukacyjnych- projektowanie własnych technik wg. założeń daltońskich.

1.     Organizowanie sytuacji edukacyjnych do doświadczania i eksperymentowania w ogrodzie przedszkolnym – realizacja projektu „Mali badacze”; organizacja „Zielonej sali” w Altanie Zielonego Laboratorium;

2.     Organizacja sytuacji edukacyjnych w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania we wszystkich grupach wiekowych. Nauka koncentracji uwagi wybranymi selektywnymi technikami pracy.

3.     Rozwijanie kompetencji matematycznych w oparciu o koncepcję E. Gruszczyk- Kolczyńskiej.