Zadania finalne do pracy wychowawczo-dydaktycznej w roku szkolnym 2020/2021 :

I.        Organizowanie dzieciom przestrzeni do praktycznych doświadczeń w samodzielnych wyborach, odpowiedzialnych zadaniach i skutecznym współdziałaniu według założeń planu daltońskiego. Upowszechnianie atrakcyjnych ofert, skutecznych środków edukacyjnych- projektowanie własnych technik wg. założeń daltońskich.

1.     Rozwijanie u dzieci motywacji poznawczej w przygotowaniu dzieci do podjęcia zadań w szkole. Sprawne posługiwanie się słowem, pismem, znakiem, liczbą, symbolem z wykorzystaniem instrukcji daltońskich.

2.     Maksymalne wykorzystywanie przestrzeni ogrodu przedszkolnego i Altany Zielonego Laboratorium do zajęc edukacyjnych : przyrodniczych, plastcznych, fizycznych i innych.

3.     Promowanie zdrowego stylu życia, harmonizowanie wiedzy o zdrowiu, kształtowanie prozdrowotnych nawyków.